Florastimulans

Flora stimulans je jedinstvena kombinacija probitoika FZS (Inulin) i MOS (Manno-oligosaccharides). Ovi prehrambeni šećeri mogu se koristiti samo prema benignim crijevnim bakterija, što rezultira optimiziranju crijevne flore. Florastimul također sprječava prijanjanje patogenih bakterija na stijenku crijeva i daljnji rast patogenih bakterija. Zahvaljujući Florastimul u ptica se razvija i jača crijevna flora i smanjenje su tegobe sa želucem i drugi crijevni problemi.