FreshPack  

 

Logo-svježine na ambalaži označava da je Versele-Laga prehrambeni proizvod pakiran u okruženju bez zraka (oxigen-free environment). Ovaj poseban način pakiranja prehrambenih proizvoda štiti od svjetla, zraka i vlage. Kao rezultat Versele-Laga mogu jamčiti optimalno očuvanje kvalitete ovog proizvoda.